Dasar Privasi

Pindaan Terakhir 21 Disember 2020

Ini ialah dasar privasi SPD.  SPD terdiri daripada SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH dan SPD Development Company Limited.  SPD komited untuk melindungi privasi anda. Untuk tujuan undang-undang perlindungan data, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ialah syarikat yang mengawal pemprosesan maklumat peribadi anda pada laman ini. SPD menggunakan rakan kongsi untuk mengendalikan laman ini.

Dasar ini menggariskan jenis maklumat yang dikumpulkan oleh SPD dan rakan kongsi kami di laman ini dan semasa melaksanakan perkhidmatan, dan cara SPD menggunakan dan melindungi maklumat ini. Dasar ini memaklumkan kepada anda perkara yang perlu dilakukan sekiranya anda tidak mahu Maklumat Peribadi anda (yang ditakrifkan di bawah "Pengumpulan Maklumat Peribadi") dikumpulkan semasa anda mengunjungi laman atau meminta perkhidmatan. Dasar ini juga memberitahu anda cara anda boleh membuat permintaan untuk mengakses, membetulkan, memadam atau membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda pada masa akan datang.

Dasar ini hanya digunakan untuk laman ini dan perkhidmatan yang disediakan oleh SPD. Dasar ini tidak terpakai untuk, tanpa pengehadan, sepanduk, cabutan bertuah dan iklan atau promosi lain yang mungkin SPD taja atau ambil bahagian pada laman yang dimiliki oleh pihak ketiga. SPD berhak mengubah dasar ini tanpa memberitahu anda terlebih dahulu. SPD akan menyiarkan apa-apa dasar baharu atau dasar yang dipinda di sini dan anda digalakkan untuk mengunjungi halaman ini dengan kerap untuk kekal termaklum. 

Dengan menggunakan laman ini, atau jika tersedia, perkhidmatan yang disediakan oleh SPD (contohnya, dengan menghubungi Careline dalaman SPD), anda menerima terma dasar terkini sebagaimana yang disiarkan pada halaman ini.  Selain itu, Terma Penggunaan bersesuaian dengan laman dan perkhidmatan ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dalam dasar ini, jangan berikan mana-mana Maklumat Peribadi (ditakrifkan di bawah "Maklumat Peribadi yang dikumpul oleh SPD") pada laman ini atau semasa meminta perkhidmatan.

Maklumat Peribadi yang dikumpul oleh SPD

Dalam dasar ini, "Maklumat Peribadi" bermaksud maklumat peribadi yang dapat dikenal pasti seperti:

 • Nama.
 • Alamat pos.
 • Nombor telefon dan rakaman apabila anda menghubungi SPD Careline.
 • Maklumat perbankan.
 • Nama skrin.
 • Tarikh lahir.
 • Alamat e-mel.
 • Maklumat kesihatan, seperti maklumat kesihatan yang berkaitan dengan penggunaan produk.
 • Pilihan komunikasi masa depan.
 • Apa-apa maklumat lain yang mungkin digunakan secara munasabah untuk mengenal pasti anda secara peribadi yang kami kumpul semasa anda menghubungi kami, mengunjungi laman kami atau menggunakan aplikasi mudah alih atau perkhidmatan kami.

Apabila menggunakan laman atau perkhidmatan ini, SPD mungkin mengumpul beberapa atau semua jenis Maklumat Peribadi di atas. SPD tidak akan mengumpul mana-mana Maklumat Peribadi melainkan anda memberikan maklumat ini secara sukarela.

Apabila anda memberi SPD Maklumat Peribadi, anda memberikan kuasa kepada SPD untuk menggunakan maklumat anda mengikut dasar ini. Ini termasuk hak anda, seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang tempatan anda, untuk:

 • mengehadkan penggunaan Maklumat Peribadi oleh SPD sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar ini;
 • meminta akses kepada atau salinan Maklumat Peribadi yang dikumpul oleh SPD di Laman ini;
 • meminta SPD mengemas kini atau membetulkan apa-apa ralat;
 • membantah atau mengehadkan penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh SPD; 
 • meminta SPD menyekat atau memadamkan Maklumat Peribadi anda daripada pangkalan data kami; dan
 • membuat aduan mengenai pemprosesan Maklumat Peribadi anda dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang berkaitan.

Untuk menggunakan hak-hak ini, sila hubungi SPD melalui butiran di bahagian "Individu untuk dihubungi" di bawah; sesetengah perkhidmatan kami hanya boleh diberikan kepada anda jika anda memberikan Maklumat Peribadi yang sewajarnya kepada kami. Untuk membantu melindungi Maklumat Peribadi yang disimpan oleh SPD, SPD mungkin perlu menyemak identiti anda sebelum membenarkan akses kepada maklumat anda. Sekiranya dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, bayaran mungkin dikenakan sebelum SPD memberi anda salinan mana-mana Maklumat Peribadi anda yang disimpan oleh SPD.

SPD tidak berhasrat untuk mengumpul atau menyimpan Maklumat Peribadi tentang kanak-kanak yang berumur bawah 13 tahun atau sebagaimana yang ditakrifkan oleh keperluan undang-undang tempatan.  Produk dan perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk kanak-kanak bawah 13 tahun.   Sekiranya anda berusia bawah 13 tahun, jangan serahkan mana-mana Maklumat Peribadi melalui laman kami tanpa persetujuan nyata dan penyertaan ibu bapa atau penjaga.

Cara SPD Menggunakan Maklumat Anda 

Apabila anda memberikan Maklumat Peribadi di laman ini atau apabila meminta perkhidmatan, SPD akan menggunakan maklumat itu untuk tujuan khusus pengumpulan maklumat tersebut, termasuk tanpa pengehadan seperti berikut: 

 • SPD mungkin meminta rakan kongsi kami untuk memproses atau menganalisis data yang dikumpul, termasuk Maklumat Peribadi anda, untuk memahami dan memenuhi keperluan pelanggan.
 • Jika anda melanggan surat berita e-mel atau meminta maklumat daripada SPD, SPD mungkin menghantar kepada anda maklumat dan/atau tawaran tentang produk dan/atau perkhidmatan SPD yang SPD percaya mungkin menarik minat anda, atau menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan, promosi atau aktiviti lain yang berkaitan dengan produk kami (termasuk tanpa pengehadan kepada testimonial tentang produk kami). Anda boleh memilih untuk tidak dihubungi oleh SPD pada bila-bila masa. (Lihat "Individu untuk Dihubungi" di bawah untuk butiran tentang cara membatalkan langganan.)
 • Sekiranya anda meminta produk atau perkhidmatan daripada SPD, SPD mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda dan berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan rakan kongsi kami untuk melengkapkan permintaan anda, (termasuk tanpa pengehadan untuk membolehkan penghantaran produk atau perkhidmatan). Melainkan untuk melengkapkan permintaan anda, SPD tidak memberikan kuasa kepada rakan kongsi ini untuk menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan apa-apa cara lain.

Sila ambil perhatian bahawa SPD akan mengeluarkan Maklumat Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang. Maklumat Peribadi anda mungkin dikongsi dengan penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa keselamatan di bawah undang-undang tempatan di negara tertentu.

Maklumat Lain yang Mungkin Dikumpul oleh SPD

Laman ini juga mungkin mengumpul maklumat lain daripada anda, contohnya, SPD mungkin menjejak maklumat tentang tarikh dan masa anda mengakses laman kami, jenis pelayar web yang anda gunakan dan laman yang anda sambungkan ke laman kami dengan menggunakan kuki.

Kuki ialah fail kecil yang ditempatkan pada peranti anda apabila anda mengunjungi laman yang boleh difahami oleh laman yang mengeluarkan kuki tersebut. SPD mungkin menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat semasa kunjungan anda ke laman ini, seperti maklumat bahagian yang anda kunjungi dan perkhidmatan yang anda guna melalui laman ini. SPD mengumpul maklumat ini untuk membantu menyesuaikan laman ini dan produk serta perkhidmatan kami dengan keperluan dan minat anda. Kuki juga digunakan untuk mempercepat penggunaan laman ini oleh anda pada masa depan. Contohnya, laman ini boleh mengetahui yang anda telah memberikan Maklumat Peribadi dan memastikan yang anda tidak lagi diminta untuk memberikan maklumat yang sama sekali lagi. Kebanyakan pelayar ditetapkan pada awalnya untuk menerima kuki secara automatik. Jika anda mahu, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak kuki atau memaklumkan anda apabila kuki dihantar. Penolakan kuki bermakna anda mungkin tidak boleh mengunjungi sesetengah bahagian laman ini atau menerima maklumat diperibadi apabila mengunjungi laman ini.

Di samping itu, SPD sentiasa berusaha untuk menambah baik cara kami mempromosikan laman kami. Untuk membantu SPD berbuat demikian, kami mengukur keberkesanan kehadiran web dengan mendapatkan maklumat tentang masa anda mengakses laman ini dan perkara yang anda klik dalam laman ini. Statistik ukuran laman mungkin digunakan untuk memeribadikan pengalaman anda di laman ini dan juga menilai, secara awanama, statistik tentang penggunaan laman. Maklumat tentang komputer anda, seperti alamat IP (nombor yang diperuntukkan kepada komputer anda setiap kali anda melayari Internet), jenis pelayar Internet dan jenis sistem pengendalian yang anda gunakan juga mungkin dikumpul dan dipaut kepada Maklumat Peribadi anda. Ini adalah untuk memastikan laman ini memberikan pengalaman web terbaik kepada pengguna, dan menjadi sumber maklumat yang berkesan.

Sesetengah halaman yang anda kunjungi juga mungkin mengumpul maklumat menggunakan tag piksel (juga dikenali sebagai "gif jelas") yang boleh dikongsi dengan rakan kongsi yang menyokong aktiviti promosi dan pembangunan laman SPD secara langsung. Contohnya, maklumat penggunaan laman tentang kunjungan ke laman ini mungkin dikongsi dengan agensi pengiklanan kami untuk membolehkan penyasaran pengiklanan sepanduk Internet yang lebih baik pada laman ini. Maklumat yang dikumpul menggunakan tag piksel ini tidak dapat dikenal pasti secara peribadi walaupun ia dapat dikaitkan dengan Maklumat Peribadi anda.

Apabila anda memuat turun aplikasi mudah alih kami ke peranti mudah alih anda, kami juga mungkin mengumpul maklumat yang anda berikan. Kami juga mengumpul maklumat melalui aplikasi kami secara automatik.

Berikut ialah contoh jenis maklumat yang mungkin kami kumpulkan melalui aplikasi kami secara automatik:

 • Pengecam unik.
 • Maklumat tentang sistem pengendalian peranti anda.
 • Maklumat tentang cara anda menggunakan aplikasi.

Akhir sekali, SPD mungkin menggabungkan maklumat yang anda berikan dengan maklumat lain yang dipegang oleh SPD atau yang diterima daripada pihak ketiga. Perkara ini dibuat supaya SPD dapat menyediakan lebih banyak produk dan perkhidmatan bersasar bagi menepati keperluan anda.

Kandungan yang Dihasilkan Pengguna 

Sesetengah laman SPD, platform media sosial dan aplikasi membolehkan pengguna menyerahkan kandungan mereka sendiri bagi fungsi lain seperti ulasan dan komen. Sila ingat bahawa mana-mana maklumat yang anda serahkan atau siarkan sebagai kandungan yang dihasilkan oleh pengguna ke laman SPD atau platform media sosial mungkin menjadi maklumat awam. Anda harus berhati-hati apabila memutuskan untuk mendedahkan maklumat peribadi, kewangan atau maklumat lain dalam penyerahan atau siaran sedemikian. SPD tidak dapat menghalang pengguna lain daripada menggunakan maklumat tersebut dengan cara yang mungkin melanggar dasar ini, undang-undang, atau privasi dan keselamatan peribadi anda. SPD tidak bertanggungjawab atas hasil siaran sedemikian.

Pemprosesan Data

Dasar sah untuk memproses Maklumat Peribadi akan bergantung pada sifat interaksi yang anda lakukan dengan SPD. Jenis data yang kami kumpulkan, tujuan dan asas undang-undang untuk kami memproses data anda adalah seperti berikut:

Jenis Data Tujuan Asas

Careline

E-mel, nama, nombor telefon, nama media sosial, kadang-kadang data lain.

Untuk melengkapkan permintaan anda, untuk mengenal pasti hubungan terdahulu demi menyokong penggunaan produk anda yang berterusan, untuk menghantar bahan yang berkaitan dengan pertanyaan anda serta untuk mencegah penipuan dan memenuhi tanggungjawab undang-undang kami Kepentingan sah kami dalam pengurusan pertanyaan pengguna; 

Pemasaran

E-mel, nama, nombor telefon, nama media sosial, kadang-kadang data lain.

Untuk menjalankan tinjauan demi mengetahui pandangan anda tentang produk kami, menghantar surat berita atau maklumat pemasaran lain tentang produk kami atau meminta testimonial daripada anda

Persetujuan anda

 

Ini termasuk Maklumat Peribadi:

 • yang diberikan kepada SPD semasa penggunaan laman dan perkhidmatan kami;
 • yang anda siarkan untuk terbitan di laman web kami, platform media sosial atau melalui perkhidmatan kami;
 • tentang penggunaan laman web dan perkhidmatan kami oleh anda;
 • terkandung dalam atau berkaitan dengan apa-apa komunikasi yang anda hantar kepada kami; atau
 • terkandung dalam mana-mana pertanyaan yang anda serahkan kepada kami tentang produk dan/atau perkhidmatan.

Kami mungkin memproses mana-mana Maklumat Peribadi anda yang dikenal pasti dalam peruntukan lain dasar ini apabila perlu bagi pewujudan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada dalam prosiding mahkamah atau prosedur pentadbiran atau luar mahkamah. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini ialah kepentingan sah kami, iaitu perlindungan dan penegasan hak undang-undang kami, hak undang-undang anda dan hak undang-undang orang lain.

Apabila kami memproses kategori khas Maklumat Peribadi, contohnya maklumat kesihatan yang berkaitan dengan penggunaan produk, ini dilakukan untuk memastikan standard kualiti dan keselamatan produk kami yang tinggi.

Pautan ke Laman Lain

SPD menyediakan pautan ke laman lain sebagai tanda ihsan kepada pengguna kami. SPD tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau pengendalian laman lain ini. SPD tidak boleh menjamin dasar privasi laman lain ini dan kami menyarankan anda merujuk dasar privasi laman berkenaan secara terus sebelum penggunaan.

Ejen dan Pembekal Perkhidmatan

Kadang-kadang SPD menggunakan rakan kongsi untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami di negara yang berbeza. Mereka mungkin memerlukan akses kepada Maklumat Peribadi anda, tetapi semata-mata untuk menyampaikan perkhidmatan yang dijelaskan dalam dasar ini.

Pemindahan Maklumat Di Luar Negara Kediaman Anda

SPD mungkin memindahkan Maklumat Peribadi anda dalam SPD dan/atau kepada rakan kongsi yang lain. Maklumat Peribadi anda boleh dipindahkan, disimpan dan diproses di negara selain daripada di negara maklumat itu dikumpulkan, termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom. Apabila kami berbuat demikian, kami memindahkan maklumat dengan cara yang mematuhi undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Kami telah melaksanakan prosedur dan kawalan untuk membantu memastikan maklumat peribadi dilindungi tanpa mengira negara maklumat disimpan atau dipindahkan.

 

Keselamatan Maklumat

Kami mempunyai perlindungan untuk melindungi daripada kehilangan, akses atau penggunaan data secara tidak sengaja, menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran. Ini bertujuan untuk memastikan, sebanyak mungkin, keselamatan dan integriti semua maklumat kami, termasuk maklumat peribadi anda.

Tempoh Penyimpanan Maklumat Peribadi

Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam dasar ini, melainkan tempoh penyimpanan yang berbeza dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Individu untuk Dihubungi

Sekiranya anda mempunyai apa-apa komen atau pertanyaan tentang dasar kami, atau ingin melaporkan mana-mana pelanggaran dasar kami, atau ingin meminta akses, pembetulan atau pemadaman Maklumat Peribadi anda, sila tulis kepada SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Attention: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland atau hantar e-mel kepada SPD: [email protected]

Sila ambil maklum bahawa kami tidak boleh memadamkan maklumat peribadi sekiranya pengekalan maklumat kami diperlukan untuk tujuan perniagaan dalaman kami sendiri atau jika tidak dibenarkan oleh undang-undang perlindungan data (seperti pencegahan penipuan dan pematuhan undang-undang). Dalam situasi ini, kami akan mengekalkan maklumat anda menurut program pengekalan rekod kami dan memadamkan maklumat dengan selamat pada akhir tempoh pengekalan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan produk, sila hubungi Careline kami. Careline kami dikendalikan oleh SPD Development Company Limited di UK. Butiran hubungan Careline dipaparkan di laman negara kediaman anda di halaman “Hubungi kami”. 

Sila pastikan produk dan semua bungkusan, termasuk poket kerajang, bersama anda semasa anda membuat panggilan.

Semua panggilan dirakam dan mungkin disimpan atau dipantau untuk tujuan kualiti serta latihan dan Maklumat Peribadi anda mungkin dikumpulkan seperti yang diterangkan di atas.

Kami mengalu-alukan apa-apa cadangan, idea atau komen anda berkenaan laman kami. Anda boleh menghantar cadangan ini ke [email protected].

Terima kasih kerana mengunjungi laman kami.