Dasar Privasi

Terakhir Dipinda pada 19 April 2018

Ini ialah dasar privasi SPD.  SPD terdiri daripada SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH dan SPD Development Company Limited.  SPD komited dalam melindungi privasi anda. Untuk tujuan undang-undang perlindungan data, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ialah syarikat yang mengawal pemprosesan maklumat peribadi anda pada tapak ini. SPD menggunakan rakan kongsi yang boleh dipercayai untuk mengendalikan tapak ini.

Dasar ini menggariskan jenis maklumat yang dikumpulkan oleh SPD dan rakan kongsi kami yang dipercayai di tapak ini dan semasa melaksanakan perkhidmatan, dan cara SPD menggunakan dan melindungi maklumat ini. Dasar ini memaklumkan anda perkara yang perlu dilakukan sekiranya anda tidak mahu Maklumat Peribadi anda (yang ditakrifkan berikut di bawah "Pengumpulan Maklumat Peribadi") dikumpulkan semasa anda melawat tapak atau meminta perkhidmatan. Ia juga memberitahu anda cara anda boleh meminta untuk mengakses, membetulkan, memadam atau membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda pada masa akan datang.

Dasar ini hanya digunakan untuk tapak ini dan perkhidmatan yang disediakan oleh SPD. Ia tidak digunakan untuk, tanpa batasan, sepanduk, cabutan bertuah dan iklan atau promosi lain yang SPD mungkin menaja atau mengambil bahagian di tapak yang dimiliki oleh pihak ketiga. SPD memelihara haknya untuk mengubah dasar ini tanpa memberitahu anda terlebih dahulu. SPD akan menyiarkan apa-apa dasar baharu atau dasar yang dipinda di sini dan anda digalakkan untuk melawat halaman ini dengan kerap untuk kekal termaklum. 

Dengan menggunakan tapak ini, atau jika tersedia, perkhidmatan yang disediakan oleh SPD (contohnya, dengan menghubungi Careline dalaman SPD), anda dianggap telah menerima terma dasar terkini sebagaimana yang disiarkan pada halaman ini.  Di samping itu, Terma Penggunaan digunakan untuk tapak dan perkhidmatan ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dalam dasar ini, jangan berikan mana-mana Maklumat Peribadi (ditakrifkan berikut di bawah "Maklumat Peribadi yang dikumpul oleh SPD") pada tapak ini atau semasa meminta perkhidmatan.

Maklumat Peribadi yang dikumpul oleh SPD

Dalam dasar ini, "Maklumat Peribadi" bermaksud maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti seperti:

 • Nama.
 • Alamat pos.
 • Nombor telefon dan rakaman apabila anda menghubungi SPD Careline.
 • Maklumat perbankan.
 • Nama skrin.
 • Tarikh lahir.
 • Alamat e-mel.
 • Maklumat kesihatan, seperti maklumat kesihatan yang berkaitan dengan penggunaan produk.
 • Keutamaan komunikasi masa depan.
 • Mana-mana maklumat lain yang mungkin digunakan secara munasabah untuk mengenal pasti anda secara peribadi yang kami kumpul semasa anda menghubungi kami, mengunjungi tapak kami atau menggunakan aplikasi mudah alih atau perkhidmatan kami.

Apabila menggunakan tapak atau perkhidmatan ini, SPD mungkin mengumpul beberapa atau semua jenis Maklumat Peribadi di atas. SPD tidak akan mengumpul mana-mana Maklumat Peribadi melainkan anda memberikan maklumat ini secara sukarela.

Apabila anda memberi SPD Maklumat Peribadi, anda memberi kuasa kepada SPD untuk menggunakan maklumat anda mengikut dasar ini. Ini termasuk hak anda, seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang tempatan anda, untuk:

 • mengehadkan penggunaan Maklumat Peribadi oleh SPD sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar ini;
 • meminta akses kepada atau salinan Maklumat Peribadi yang dikumpul oleh SPD di Tapak ini;
 • meminta SPD mengemas kini atau membetulkan apa-apa ralat;
 • membantah atau mengehadkan penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh SPD; 
 • meminta SPD menyekat atau memadamkan Maklumat Peribadi anda daripada pangkalan data kami; dan
 • untuk membuat aduan mengenai pemprosesan Maklumat Peribadi anda dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang berkaitan.

Untuk menggunakan hak-hak ini, sila hubungi SPD melalui butiran di bahagian "Individu untuk dihubungi" di bawah; sesetengah perkhidmatan kami hanya boleh diberikan kepada anda jika anda memberikan Maklumat Peribadi yang sewajarnya kepada kami. Untuk membantu melindungi Maklumat Peribadi yang disimpan oleh SPD, SPD mungkin perlu menyemak identiti anda sebelum membenarkan akses kepada maklumat anda. Sekiranya dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, bayaran mungkin dikenakan sebelum SPD memberi anda salinan mana-mana Maklumat Peribadi anda yang disimpan oleh SPD.

SPD tidak berhasrat untuk mengumpul atau menyimpan Maklumat Peribadi tentang kanak-kanak yang berumur di bawah 13 tahun atau sebagaimana yang ditakrifkan oleh keperluan undang-undang tempatan.  Produk dan perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun.   Sekiranya anda berusia di bawah 13 tahun, jangan serahkan mana-mana Maklumat Peribadi melalui tapak kami tanpa persetujuan nyata dan penyertaan ibu bapa atau penjaga.

Cara SPD Menggunakan Maklumat Anda 

Apabila anda memberikan Maklumat Peribadi di tapak ini atau apabila meminta perkhidmatan, SPD akan menggunakannya untuk tujuan khusus pengumpulan maklumat tersebut, termasuk tanpa batasan, seperti berikut: 

 • SPD mungkin meminta rakan kongsi kami yang dipercayai untuk memproses atau menganalisis data yang dikumpul, termasuk Maklumat Peribadi anda, untuk memahami dan memenuhi keperluan pelanggan.
 • Jika anda melanggan surat berita e-mel atau meminta maklumat daripada SPD, SPD mungkin menghantar kepada anda maklumat dan/atau tawaran tentang produk dan/atau perkhidmatan SPD yang SPD percaya mungkin menarik minat anda, atau menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan, promosi atau aktiviti lain yang berkaitan dengan produk kami (termasuk tanpa batasan, testimonial tentang produk kami). Anda boleh memilih untuk tidak dihubungi oleh SPD pada bila-bila masa. (Lihat "Individu untuk Dihubungi" di bawah untuk butiran tentang cara membatalkan langganan.)
 • Jika anda meminta produk atau perkhidmatan daripada SPD, SPD mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda dan berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan rakan kongsi kami yang dipercayai untuk melengkapkan permintaan anda, (termasuk tanpa batasan untuk membolehkan penghantaran produk atau perkhidmatan). Melainkan untuk melengkapkan permintaan anda, SPD tidak memberi kuasa kepada rakan kongsi yang dipercayai ini untuk menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan apa-apa cara lain.

Sila ambil perhatian bahawa SPD akan mengeluarkan Maklumat Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang. Maklumat Peribadi anda mungkin dikongsi dengan penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa keselamatan di bawah undang-undang tempatan di negara tertentu.

Maklumat Lain yang Mungkin Dikumpul oleh SPD

Tapak ini juga mungkin mengumpul maklumat lain daripada anda, contohnya, SPD mungkin menggunakan kuki untuk menjejak maklumat tentang tarikh dan masa anda mengakses tapak kami, jenis pelayar web yang anda gunakan dan tapak yang anda sambungkan ke tapak kami.

Kuki ialah fail kecil yang ditempatkan pada peranti anda apabila anda melawat tapak yang boleh difahami oleh tapak yang mengeluarkan kuki tersebut. SPD menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat semasa kunjungan anda ke Tapak ini, seperti maklumat bahagian mana yang anda kunjungi dan perkhidmatan yang anda guna melalui tapak ini. SPD mengumpul maklumat ini untuk membantu menyesuaikan tapak ini dan produk serta perkhidmatan kami dengan keperluan dan kehendak anda. Kuki juga digunakan untuk mempercepatkan penggunaan tapak ini oleh anda pada masa depan. Contohnya, tapak ini boleh mengetahui yang anda telah memberi Maklumat Peribadi dan memastikan yang anda tidak lagi diminta untuk memberi maklumat yang sama sekali lagi. Kebanyakan pelayar ditetapkan untuk menerima kuki secara automatik. Jika anda mahu, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak kuki atau memberitahu anda apabila kuki dihantar. Penolakan kuki bermakna anda mungkin tidak boleh mengunjungi sesetengah bahagian tapak ini atau menerima maklumat secara peribadi apabila mengunjungi tapak ini.

Di samping itu, SPD sentiasa berusaha untuk menambah baik cara kami mempromosikan tapak kami. Untuk membantu SPD berbuat demikian, kami mengukur keberkesanan kehadiran web dengan mendapatkan maklumat tentang masa anda mengakses tapak ini dan perkara yang anda klik dalam tapak ini. Statistik ukuran tapak mungkin digunakan untuk memperibadikan pengalaman tapak anda, serta untuk menilai, secara tanpa nama, statistik tentang penggunaan tapak ini. Maklumat tentang komputer anda, seperti alamat IP (nombor yang diperuntukkan kepada komputer anda setiap kali anda melayari Internet), jenis pelayar Internet dan jenis sistem pengendalian yang anda gunakan juga mungkin dikumpul dan dipaut kepada Maklumat Peribadi anda. Ini adalah untuk memastikan tapak ini memberikan pengalaman web terbaik kepada pengguna, dan menjadi sumber maklumat yang berkesan.

Sesetengah halaman yang anda kunjungi juga mungkin mengumpul maklumat menggunakan tag piksel (juga dikenali sebagai "gif jelas") yang boleh dikongsi dengan rakan kongsi yang dipercayai yang menyokong aktiviti promosi dan pembangunan tapak SPD secara langsung. Contohnya, maklumat penggunaan tapak tentang kunjungan ke tapak ini mungkin dikongsi dengan agensi pengiklanan kami untuk membolehkan penyasaran pengiklanan sepanduk internet yang lebih baik pada tapak ini. Maklumat yang dikumpul menggunakan tag piksel ini tidak dapat dikenal pasti secara peribadi walaupun ia dapat dikaitkan dengan Maklumat Peribadi anda.

Apabila anda memuat turun aplikasi mudah alih kami ke peranti mudah alih anda, kami juga mungkin mengumpul maklumat yang anda berikan. Kami juga mengumpul maklumat melalui aplikasi kami secara automatik.

Berikut ialah contoh jenis maklumat yang mungkin kami kumpulkan melalui aplikasi kami secara automatik:

 • Pengecam unik.
 • Maklumat tentang sistem pengendalian peranti anda.
 • Maklumat tentang cara anda menggunakan aplikasi.

Akhir sekali, SPD mungkin menggabungkan maklumat yang anda berikan dengan maklumat lain yang dipegang oleh SPD atau yang diterima daripada pihak ketiga. Perkara ini dibuat supaya SPD dapat menyediakan lebih banyak produk dan perkhidmatan disasarkan bagi menepati keperluan anda.

Kandungan yang Dihasilkan Pengguna 

Sesetengah tapak SPD, platform media sosial dan aplikasi membolehkan pengguna menyerahkan kandungan mereka sendiri bagi fungsi lain seperti ulasan dan komen. Sila ingat bahawa mana-mana maklumat yang anda serahkan atau siarkan sebagai kandungan yang dihasilkan oleh pengguna ke tapak SPD atau platform media sosial mungkin menjadi maklumat awam. Anda harus berhati-hati apabila memutuskan untuk mendedahkan maklumat peribadi, kewangan atau lain-lain maklumat dalam penyerahan atau siaran sedemikian. SPD tidak dapat menghalang pengguna lain daripada menggunakan maklumat tersebut dengan cara yang mungkin melanggar dasar ini, undang-undang, atau privasi dan keselamatan peribadi anda. SPD tidak bertanggungjawab atas hasil siaran sedemikian.

Pemprosesan Data

Dasar sah untuk memproses Maklumat Peribadi akan bergantung pada sifat interaksi yang anda lakukan dengan SPD. Jenis data yang kami kumpulkan, tujuan dan asas undang-undang yang kami memproses data anda adalah seperti berikut:

Jenis Data Tujuan Asas

Careline

E-mel, nama, nombor telefon, nama media sosial, kadang-kadang data lain.

Untuk melengkapkan permintaan anda, untuk mengenal pasti hubungan terdahulu demi menyokong penggunaan produk anda yang berterusan, untuk menghantar bahan yang berkaitan dengan pertanyaan anda serta untuk mencegah penipuan dan memenuhi tanggungjawab undang-undang kami Kepentingan sah kami dalam mengurus pertanyaan pengguna; 

Pemasaran

E-mel, nama, nombor telefon, nama media sosial, kadang-kadang data lain.

Untuk menjalankan tinjauan demi mengetahui pandangan anda tentang produk kami, menghantar surat berita atau maklumat pemasaran lain tentang produk kami atau meminta testimonial daripada anda

Persetujuan anda

 

Ini termasuk Maklumat Peribadi:

 • yang diberikan kepada SPD semasa penggunaan tapak dan perkhidmatan kami;
 • yang anda siarkan untuk terbitan di tapak web kami, platform media sosial atau melalui perkhidmatan kami;
 • tentang penggunaan tapak web dan perkhidmatan kami oleh anda;
 • terkandung dalam atau berkaitan dengan apa-apa komunikasi yang anda hantar kepada kami;
 • atau terkandung dalam mana-mana pertanyaan yang anda serahkan kepada kami tentang produk dan/atau perkhidmatan.

Kami mungkin memproses mana-mana Maklumat Peribadi anda yang dikenal pasti dalam peruntukan lain dasar ini apabila perlu bagi pewujudan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada dalam prosiding mahkamah atau prosedur pentadbiran atau luar mahkamah. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini ialah kepentingan sah kami, iaitu perlindungan dan penegasan hak undang-undang kami, hak undang-undang anda dan hak undang-undang orang lain.

Apabila kami memproses kategori khas Maklumat Peribadi, contohnya maklumat kesihatan yang berkaitan dengan penggunaan produk, ini dilakukan untuk memastikan standard kualiti dan keselamatan produk kami yang tinggi.

Pautan ke Tapak Lain

SPD menyediakan pautan ke tapak lain sebagai tanda ihsan kepada pengguna kami. SPD tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau pengendalian tapak lain ini. SPD tidak boleh menjamin dasar privasi tapak lain ini dan kami menyarankan anda merujuk dasar privasi tapak berkenaan secara terus sebelum menggunakannya.

Ejen dan Pembekal Perkhidmatan

Kadang-kadang SPD menggunakan rakan kongsi yang dipercayai untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami di negara yang berbeza. Mereka mungkin memerlukan akses kepada Maklumat Peribadi anda, tetapi semata-mata untuk menyampaikan perkhidmatan yang dijelaskan dalam dasar ini.

Pemindahan Maklumat Di Luar Negara Kediaman Anda

SPD mungkin memindahkan Maklumat Peribadi anda dalam SPD dan/atau kepada rakan kongsi yang dipercayai lain. Maklumat Peribadi anda mungkin dipindahkan ke, disimpan dan diproses di negara selain daripada negara yang mengumpulkannya. Apabila kami berbuat demikian, kami memindahkan maklumat dengan cara yang mematuhi undang-undang perlindungan data yang berkenaan. 

Kami telah melaksanakan prosedur dan kawalan untuk membantu memastikan maklumat peribadi dilindungi tanpa mengira negara yang maklumat disimpan atau dipindahkan.

 

Keselamatan Maklumat

Kami mempunyai perlindungan untuk melindungi daripada kehilangan, akses atau penggunaan data secara tidak sengaja, menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran. Ini bertujuan untuk memastikan, sebanyak mungkin, keselamatan dan integriti semua maklumat kami, termasuk maklumat peribadi anda.

Tempoh Penyimpanan Maklumat Peribadi

Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi buat tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam dasar ini, melainkan tempoh penyimpanan yang berbeza dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Individu untuk Dihubungi

Sekiranya anda mempunyai apa-apa komen atau pertanyaan tentang dasar kami, atau ingin melaporkan apa-apa pelanggaran dasar kami, atau ingin meminta akses, pembetulan atau pemadaman Maklumat Peribadi anda, sila tulis kepada SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Attention: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, atau hantar e-mel kepada SPD: [email protected]

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan produk, sila hubungi Careline kami. Careline kami dikendalikan oleh SPD Development Company Limited di UK. Butiran hubungan Careline dipaparkan di tapak negara kediaman anda di halaman “Hubungi kami”

Sila pastikan produk dan semua bungkusan, termasuk poket kerajang, berada dengan anda semasa anda membuat panggilan.

Semua panggilan dirakam dan mungkin disimpan atau dipantau untuk tujuan kualiti serta latihan dan Maklumat Peribadi anda mungkin dikumpulkan seperti yang diterangkan di atas.

Kami mengalu-alukan apa-apa cadangan, idea atau komen anda berkenaan tapak kami. Anda boleh menghantar cadangan ini ke [email protected].

Terima kasih kerana mengunjungi tapak kami.